Jubilatekören

Kören för dig som är mellan 13-24 år och som gillar att sjunga. Vi övar på torsdagar i Församlingshemmet och sjunger upp ca 8 gånger per termin. Vi övar mellan 18.30 och ca 20.30.

Körsångarna är välkomna på After School i Församlingshemmet efter skolan, innan körövningen!

Anmälan till Mia, som du också ringer vid förhinder, på 0476-561 88, 0733-244 723 eller e-post mia.andersson2@svenskakyrkan.se.