Begravningsverksamheten

Här samlar vi de dokument och den information som rör begravningsverksamheten i Älmhults församling

Letar du efter vad vi i Älmhults församlings kan hjälpa dig med vad det gäller skötsel av din grav på vår kyrkogård? Mer om detta kan du läsa här: Gravskötsel och gravskötselavtal 2023. Så fort nya avgifter är beslutade av kyrkofullmäktige kommer vi att byta ut denna fil mot en som gäller för 2024. 

INFORMATION OM NORREGÅRDS BEGRAVNINGSPLATS

 

Älmhults församling förbereder sig för att i slutet av 2024 öppna Norregårds begravningsplats för gravsättningar. Ärkebiskopen Martin Modéus har nyligen gått ut och uppmanat ökad beredskap inom Svenska kyrkans församlingar vad gäller begravningar i händelse och kris- och krig. På Norregårds begravningsplats finns vid sidan av ordinarie gravkvarter också ett ”katastrofområde”. Se bifogad fil med info om Norregårds begravningsplats samt nedanstående länkar med aktuella nationella perspektiv samt länk till folder med information om krisberedskap inom begravningsverksamheten:  

Länkar för mer information:

Pressinformation angående Norregårds begravningsplats 230315

Artikel i SvD 230309: "Kyrkans uppmaning: Rusta för krig och kris" (kräver inloggning för att kunna läsas"

Marcus Oscarsson 230309: "Svenska kyrkans krigsuppmaning – förbereder halv miljon gravar"

skkf:s skrift från 190110: "Krisberedskap i begravningsverksamheten"

Lista över sidor, filer etc som berör begravningsverksamheten i Älmhults församling