Foto: Ikon -Gustaf Hellsing

Samtalsgruppen

Välkommen till en grupp där vi samtalar och umgås kring livsfrågor och Bibeln,teologi, Kyrkans liv och mycket annat. En gemenskap med kaffestund, andakt och goda pratstunder. Samlingarna äger rum på kvällstid, varannan torsdag kl 18.00 under terminerna. Vi träffas i församlingshemmet, Storgatan 7.

Foto: Ikon -Magnus Aronsson