Konsertverksamhet mm

Älmhults församling har ett rikt musikliv! Mycket av detta är en viktig del av församlingens gudstjänstliv. Men vi har även konserter där fokus ligger mer på musiken.