Unga Röster

Unga Röster är till för barn i åldern 8-12 år. Kören övar på torsdagar kl. 17.00-18.00 i Församlingshemmet under ledning av Mia Andersson.

Körsångarna är välkomna på After School i Arken efter skolan, innan körövningen! Från 14:30.

Anmälan till Mia, som du också ringer vid förhinder, på 0476-561 88, 0733-244 723 eller e-post mia.andersson2@svenskakyrkan.se.
Körtröja och pärm gäller vid samtliga uppsjungningar om inte annat anges.