Duvorna (3-6 år)

Låt din 3-6-åring vara med i en egen grupp, där vi tar tillvara barnens nyfikenhet och glädje. Vi inspireras av bibelberättelser med sång, lek och enkelt drama. Vi hinner även med pyssel och fika. Måndagar 10.00-11.30 i Arken, Församlingshemmet. Samtidigt med Duvorna pågår KYRKIS (Öppen Förskola) 0–6 år kl 9.30-12.00 där föräldrar och syskon kan träffas.

Kontaktuppgifter

Magdalena Brown                                  0476-56184
magdalena.brown@svenskakyrkan.se

Ingrid Ericsson                                          0476-56198

ingrid.ericsson@svenskakyrkan.se

Annelie Svensson                                      0476-56199

annelie.svensson@svenskakyrkan.se