Foto: Kent Pettersson

Tvååkers pastorat

Vi lever kyrka och delar livet med varandra.

Gudstjänster

Vi firar mässa kl 10 och gudstjänst kl 18 på söndagar utan anmälan.

Nattvarden tas emot på lite olika sätt i kyrkorna.  I Tvååker går man fram mittgången, spritar händerna, tar emot bröd och stannar upp inför kalken eller doppar i vinet. Sedan återvänder man till sin plats genom att gå sidogången på prediksstolssidan ända ner till ingången och återgå till sin plats.

I Spannarp, Sibbarp och Dagsås tas rad för rad, efter anvisning av tjänstgörande präst, som går fram, spritar händerna, tar emot brödet, stannar upp inför kalken eller doppar brödet i vinet. Man går sedan ner till sin plats och nästa rad kan gå fram.

Se även sidan om corona.

 

Tvååkers pastorat/Daniel Nelson

Om pandemin