Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänst

Vi möter Gud och varandra och delar livet.

Kalender

Här kan du se vad som händer i församlingen.

”Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten…gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är kallade att delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med Gud…I gudstjänsten får tron näring genom förkunnelsen av evangeliet, firande av den heliga måltiden och gemenskapen i bön och lovsång.

I varje gudstjänst vill vi sträva efter att den skall kännas levande- en gudstjänst där fler deltar, är lättillgänglig. Här finns en gudstjänstordning med plats för olika behov som gemenskap, delaktighet, lovsång och välkomnande.

Person tittar på livesändning från gudstjänst hemifrån soffan.

Digitala gudstjänster och evenemang

Många församlingar sänder gudstjänster och andra evenemang på webben. I vår gemensamma kalender hittar du sändningarna. Du kan också se eller höra en del av våra gudstjänster via SVT eller Sveriges radio.

Familjegudstjänst

En gudstjänst för alla åldrar, såväl barn som unga och vuxna, med mer musik och ett kortare program för barnens skull.