Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Begravning

Tvååkers pastorat består av fyra kyrkor; Tvååker, Spannarp, Sibbarp och Dagsås. Vid varje kyrka finns en begravningsplats, kyrkogård, och på alla kyrkogårdar finns gravplatser för kistor och urnor. Pastoratet har även en minneslund på Tvååkers kyrkogård och en askgravplats på Spannarps kyrkogård.

Den kristna tron på Guds kärlek till varje människa och Kristi seger över döden ska prägla Tvååkers pastorats arbete med de frågor. Det är pastoratets uppdrag att förkunna hopp och möta människor med omsorg.

Pastoratets ansvar sträcker sig också till dem som inte är kyrkotillhöriga och målsättningen är att arbetet kring begravningar och möten med anhöriga skall vara så bra som möjligt oavsett kyrkotillhörighet och tro.

Allt som sker inom begravningsverksamheten ska ske med värdighet. Vi har en ambition att tillgodose dödsboets eller den avlidnes önskemål så långt det är möjligt i till exempel ceremoni och begravningsplats.

Begravningsverksamhet

Tvååkers pastorat består av tre församlingar med fyra kyrkor; Tvååker, Spannarp, Sibbarp och Dagsås. Vid varje kyrka finns en begravningsplats - kyrkogård.

Om begravning

Informationshäfte om gravplatser, gravsättning, begravningsceremonier, begravningslagstiftning och begravningsavgift. I mitten finns avsnittet Mina önskemål, där man kan fylla i hur man tänker sig sin egen begravning - som stöd för anhöriga.