Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du vill boka dop, vigsel eller begravning. Eller om du har några andra frågor eller ärenden.

Svenska kyrkan i Tvååkers pastorat använder också Dataskyddsförordningen(GDPR). Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Vårt dataskyddsombud är Erika Malmberg kontaktas via telefon: 072-5496434 eller mail: dataskyddsombud@intechrity.se 

 

 

Expedition

Öppettider

Måndag, tisdagar och fredag 10:00-12:00

Adress

Tvååkers pastorat
Tvååkers församlingshem
Kyrkogatan 18
43279 Tvååker

Telefon

0340-817 00

Skicka e-post

Kontaktpersoner

Kyrkoherde Susanna Gustafsson

0340-817 04


Urnnedsättningar och kyrkogårdsfrågor
Arbetsledande kyrkvaktmästare Lars-Göran Larsson
0340-817 15, skicka e-post

Bokningar, begravningsärenden och gravskötsel
Förvaltningsassistent Monica Wall 
0340-817 00, skicka e-post

Personal i Tvååkers pastorat