Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Diakoni

Samtal och omsorg

Diakoni kallas ibland för kyrkans sociala arbete. Genom samtal och omsorg möter vi människor i utsatta livssituationer och ensamhet.

Diakonen kan nås via telefon, e-post samt personligt besök i Tvååkers församlingshem. För tillfället är diakontjänsten vakant.

 Vill du ha kontakt med församlingen, hör av dig till pastorsexpedionen på telefon 0340-817 00.

 

Diakonimottagning

Diakonimottagningen är öppen onsdagar 13.00-14.00 i Tvååkers församlingshem.

Tiokaffe i Sibbarp

Kaffe och gemenskap i Sibbarps församlingshem. Återkommer med terminsstart.

Morgonbön i Tvååkers kyrka

Andakt och gemenskap. Tisdag 9.00 i Tvååkers kyrka

”…Diakonen är genom sitt arbete ”ett barmhärtighetens tecken” det vill säga ett förebildande i Guds omsorg om oss i både församlingen och samhället. Diakonen har ett ansvar att visa handlingar i kärlek, särskilt för/till människor i utsatta situationer …varhelst det finns mänsklig nöd är det diakonens kallelse att ingripa och inspirera andra att ta ansvar.”
Ur Biskopsbrev 2014-kallad till präst och diakon

”Tvååkers pastorat strävar efter att vara en diakonal kyrka genom att vara välkomnande, att finnas till hands både för barn, ungdomar, vuxna och äldre, att möta människors behov, att finnas tillgängliga, att finnas ute i samhället bland annat genom samarbete med skola, asylboende och andra institutioner eller grupper.”
Ur Församlingsinstruktionen