Ordförandeklubba
Foto: Kent Pettersson

Förtroendevalda - Tvååkers pastorat

Vart fjärde år är det kyrkoval för Svenska kyrkan. Då får alla som är medlemmar och över 16 år rösta vilka det är som ska sitta i de beslutfattande organen i kyrkan