Foto: Kent Pettersson

Vigsel och bröllop

När man väljer att gifta sig i kyrkan så sker det enligt den ordning för vigselakt som finns i Svenska kyrkan. Den leds av präst och församlingens musiker står för musiken.

En kyrklig vigsel är juridiskt giltig eftersom Svenska kyrkan och dess präster har beviljats vigselrätt av regeringen.

Alla moment är viktiga i en vigselgudstjänst, men allra viktigast i en kyrklig vigsel är parets löften till varandra och Guds välsignelse. Gud välsignar paret och deras vilja att älska varandra tills döden skiljer dem åt. Och det är ett löfte han aldrig sviker!

Vill ni viga er i Tvååkers pastorat?

Kontakta oss via e-post eller ring expeditionen 0340-81 700.
Expeditionen är öppen tisdag, torsdag och fredagar 10:00-12:00.