Våra kyrkor

Pastoratet har fyra kyrkor.

Dagsås kyrka

Dagsås kyrka är byggd på murarna efter en äldre kyrka med anor från medeltiden, vilken eldhärjades 1912. Den nuvarande kyrkan återuppfördes efter ritningar av arkitekt Axel Lindegren, och stod klar 1914.

Sibbarps kyrka

Sibbarps kyrka är uppförd på medeltiden, troligen omkring 1200 och byggd av gråstensblock. 1876 vid en större renovering genomgick kyrkan omfattande förändringar.Vapenhuset tillkom först vid en grundlig restaurering 1911, då kyrkan fick sitt nuvarande utseende.

Spannarps kyrka

Spannarps kyrka är troligen ursprungligen uppförd på 1200-talet och delar av den medeltida stenkyrkan, ursprungligen med romansk planform, torde ingå i den nuvarande kyrkans västra del. Kyrkan har renoverats och byggts om och till flera gånger sedan dess.

Tvååkers kyrka

Pastoratets största kyrka som ligger i norra Tvååker. Den gamla kyrkan byggdes omkring 1200. Tornet byggdes 1688 då även kyrkan förlängdes.1953 då kyrkan fyllde 100 år skedde en omfattande renovering då även takmålningarna av Joel Mila kom till.