Foto: ML

Svenska kyrkan i Södra Jämtland

Här hittar du information om vad som händer i Berg, Hackås, Oviken-Myssjö, Rätan-Klövsjö och Åsarne församlingar, som tillsammans bildar Södra Jämtlands pastorat.

Gudstjänster, musik och verksamheter hittar du i kalendern. Vill du få tag i oss, fråga om/boka dop, vigsel, begravning eller har en allmän fråga, kontakta kansliet tel. 0687-555 70. 

Vid behov av stöd och samtal, finns präster och diakonipersonal att prata med.

Svenska kyrkan svarar för kyrkogårdsförvaltning och gravplatser. Har du en fråga om gravrätter och gravstenar etc. kontakta kyrkogårdsadministrationen tel. 0687-555 61 eller via växel 0687-555 70.