Åsarne gamla kyrka, Lockne kyrka, Revsunds kyrka och Ragunda nya kyrka
Foto: Anders Gustafsson

Kyrkor/kapell/bönhus