Personuppgifter hos Sydöstra Jämtlands pastorat

Pastoratet, som är del av den lokala nivån i Svenska kyrkan, för register över pastoratets anställda och förtroendevalda. Pastoratet hanterar även andra personuppgifter som exempelvis deltagare i verksamheter och andra arrangemang.

Jobbansökan

I samband med att du skickar in din ansökan samtycker du till att Sydöstra Jämtlands pastorat registrerar de uppgifter om dig som du uppger. Observera att offentlighetsprincipen gäller i Svenska kyrkan, vilket innebär att handlingar i normalfallet är offentliga.  Om du inte anställs gallras uppgifterna ur systemet två år efter att beslut om anställning. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas.

Anställda och uppdragstagare

Anmälda personuppgifter för anställda och uppdragstagare hanteras enligt avtal som laglig grund. Syftet och ändamålet är personaladministration. Uppgifterna kommer från den anställda eller uppdragstagaren via anställningsavtal/överenskommelse och administreras av behörig personal. Anställdas personuppgifter sparas bara så länge de krävs för administration samt för att uppfylla de lagar och regler som ställs på arbetsgivaren.

Förtroendevalda

Personuppgifter för alla ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige och dess verkställande organ lagras i ett register. Som förtroendevald i Sydöstra Jämtlands pastorat måste du vara beredd på att ditt namn, bild, nomineringsgrupp med mera publiceras på pastoratets hemsida, i olika presentationsmaterial och andra offentliga sammanhang. Detta för att medlemmarna har rätt att veta vem som företräder dem.

Unga ledare

Genom att lämna in en blankett ger du som är ung ledare, eller om du är under 18 år din vårdnadshavare, samtycke till att Sydöstra Jämtlands pastorat registrerar dina personuppgifter. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom stiftskansliet och syftet är att administrera utbildningen. Uppgifterna gallras när de inte längre behövs och hanteras sedan enligt arkivrutiner.

Deltagare i pastoratets verksamheter

För att kunna administrera verksamheter behöver dina personuppgifter lagras. Genom att anmäla dig samtycker du till det. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom Sydöstra Jämtlands pastorat och syftet är att administrera verksamheten. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs.

Avtal

Avtal ingås av flera anledningar, till exempel avtal om anställning, affärsuppgörelser av olika slag eller om samverkan. För att avtalet ska kunna ingås och avtalsrelationen administreras behöver personuppgifter lagras. Vad gäller ekonomiska uppgifter ska de enlig lag sparas i sju år.

Frågor och synpunkter

Har du andra frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud Patrik Jonasson som arbetar på IT-säkerhetsbolaget i Skandinavien AB. Kontaktuppgifter till Patrik 0709-249250 dataskydd@itsakerhetsbolaget.se