Foto: Mattias Hjalmarsson, Magnus Aronson, Gustaf Hellsing

Så styrs pastoratet

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Sydöstra Jämtlands pastorat.

Kyrkoråd

Kyrkorådet fungerar som styrelsen i ett aktiebolag.

Församlingsråd

I Sydöstra Jämtlands pastorat finns 16 församlingsråd.

Protokoll

Här hittar du protokoll från Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd och Interimstyrelsen.

Varför pastoratsbildning?

Filmen Varför är en kort sammanfattning varför indelningsförändringen görs.