Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Sydöstra Jämtlands pastorat. Ledamöterna väljs genom kyrkovalet som äger rum vart fjärde år. De ansvarar bland annat för budget och andra viktiga ekonomiska frågor.

Kyrkofullmäktige för perioden 2022-2025

Ordförande:
Michael Eriksson

Vice ordförande:
Timo Andersson

Ordinarie ledamöter:
Kjell Svantesson
Barbro Norberg
Hans Cederberg
Gunilla Olsson
Lars-Erik Granbacka
Majlis Ek
Lennart Berggren
Annika Nilsson
Roger Östlund
Carina Lundström
Leif Sivertsson
Elisabet Fjellström
Johnny Jonsson
Gudrun Eriksson
Jon Olofsson
Ingrid Kjelsson
Anneli Lindström
Lars Blixt
Kerstin Andersson
Erik Olofsson
Elizabeth Gunnmo
Örjan Eriksson
Per Boreklev
Egon Tirén
Hans-Olof Andersson
Stefan Nilsson
Oddbjörn Ericsson
Anne-Mari Mähler
Susanne Berglin
Anette Ragndag
Kjell Åke Andersson
Catarina Antán
Helena Åsasdotter Nord

Ersättare:
Gudrun Eriksson
Roland Sundström
Arne Jonsson
Berit Carlsson
Örjan Andersson
Lina Sahlin
Karl-Ove Söderberg
Harriet Andersson
Per-Erik Eriksson
Margareta Nordling
Per-Lennart Lindgren
Inger Andersson
Ann-Christin Danielsson
Monica Göthesson
Birgitta Strid
Tina Sigvardsson
Bengt Åke Arendolf
Camilla Öster

Sekreterare:
Ellenor Ågevall