Kyrkoråd

Kyrkorådet fungerar som styrelsen i ett aktiebolag. De har det yttersta ansvaret för personal, fastigheter, församlingsverksamheten, begravningsverksamheten och ekonomin.

Kyrkorådet för perioden 2022-2025

Ordförande:
Kjell Svantesson

Vice ordförande:
Oddbjörn Ericsson

Ordinarie:
Hans Cederberg
MajLis Ek
Barbro Norberg
Lars-Erik Granbacka
Jon Olofsson
Per-Erik Eriksson
Timo Andersson
Elizabeth Gunnmo
Örjan Eriksson
Hans-Olof Andersson

Ersättare:
Gunilla Olsson
Kent Rosenqvist
Gudrun Eriksson
Ingrid Kjellsson
Kerstin Arvidsson
Lars Blixt
Egon Tirén
Susanne Berglin
Stefan Nilsson
Kjell-Åke Andersson
Catarina Antán