Nor-Segerstads församling

Välkommen till Nor-Segerstads församling.

Dagens, 210305, andakt finns på vår facebook-sida att ta del av. 

Information från Nor-Segerstads församling:

I den rådande och mycket annorlunda situation vi befinner oss i, vill naturligtvis
Nor-Segerstads församling vara med och medverka till det bästa för oss alla i vårt
samhälle.

Följande gäller:

Vi har personal på plats på Åstorpsgårdens pastorsexpedition:

Måndag, onsdag, torsdag, fredag kl. 09.00-12.00 (tisdagar stängt).

Tel: 054 – 22 44 020 (du kan även lämna röstmeddelande).

 

Nors kyrka är öppen:

Måndagar kl. 13.00 - 17.00 med diakon på plats.

Onsdagar kl. 09.00 - 12.00 med någon av våra präster på plats.

Vi kommer att digitalt hålla en andakt med kommande söndags tema varje vecka. 
Du finner den på Nor-Segerstads Facebook sida och på församlingens hemsida.
Den kommer läggas ut på fredagar, med start den 27 november.

Vi firar gudstjänst i någon av våra kyrkor på söndagar. Vi får med de nya bestämmelserna vara max åtta personer totalt i kyrkorummet, vilket innebär mycket begränsad möjlighet att delta, men möjligheten är dock inte obefintlig.

Vår konfirmandundervisning fortgår med hemstudier och särskild kontakt och uppgörelse med konfirmandledarna.

Vi värnar varandra och är rädda om varandra i församlingen.

Vi håller ut, skapar mellanrum, tvättar händerna och använder handsprit.

Det kommer bli bra om vi alla hjälps åt.

”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”. (Johannesevangeliet 1:5)

 

 

________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Se under Kyrkogården; Nors kyrka bilder från renoveringen.

 

_______________________________________________________________________

ANGÅENDE COVID-19/CORONA I NOR-SEGERSTADS FÖRSAMLING

Vi vill ta vårt ansvar för att begränsa smittspridningen, därför har Nor-Segerstads församling  beslutat att vi pga COVID-19/CORONA låter viss verksamhet vara vilande tills vidare. Vi får sedan ta nya beslut beroende på hur situationen ser ut.
Det kommer finnas personal på Åstorpsgården som vanöigt, vilket betyder att vi finns här för den som behöver! Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber dig därför att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom! Om du av någon anledning inte har möjlighet att ta dig till oss, så finns vi på telefon.

Gudstjänster, begravningar, vigslar och dop fungerar som vanligt.

Ring oss gärna om du undrar över någonting eller behöver hjälp! Vi finns fortfarande här för dig!

Pastorsexpeditionen är öppen som vanligt Måndag-Fredag 9-12, utom tisdag.

Öppettider/Telefontider för Åstorpsgården Måndag-Torsdag 8.30-15.00 och Fredag 8.30-12.00.

 

_______________________________________________________________________

 

Öppettider

Pastorsexpeditionen i Nor-Segerstads församling
Åslidsgatan 4 A 
664 51 Vålberg
054-22 44 020
E-post: nor-segerstads.forsamling@svenskakyrkan.se

Våra öppettider och telefontider till pastorsexpeditionen är:
Mån, ons-fre kl. 09.00 - 12.00
Sista onsdagen varje månad även kl. 16-18 (gäller ej juni-augusti)
OBS! Tisdagar har vi stängt.

GDPR

Behandling av personuppgifter

Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

 Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

 Till medlemmar i årskurs 8 skickar vi ut inbjudan till konfirmation.

 Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

 Dina rättigheter:

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

 Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

 Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till gdpr.karlstadsstift@svenskakyrkan.se

OBS! 
Fr.o.m 5 mars har vi ny adress och nytt postnummer:

Åslidsgatan 4 A
664 51  Vålberg