Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Nor-Segerstads församling

Välkommen till Nor-Segerstads församling.

Nor-Segerstads församling söker 
två personer till 100%, 3-månaders säsongsarbete vid Nor-Segerstads kyrkogårdar.
Arbetet består av skötsel av grönytor och planteringar
1. En person sökes till perioden maj-juli
2. En person sökes till perioden juni-augusti

Tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är en fördel.

Ansökan senast 28 mars skickas till:

Nor-Segerstads församling
Åslidsgatan 4 A
664 51 Vålberg 

nor-segerstads.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontakta kyrkogårdsförman Tomas Asp vid ev. frågor, tel. 054-2244021

 

_________________________________________________________________

Nor-Segerstads församling söker Fritidsledare/pedagog 90 % tillsvidare

Nu söker vi dig fritidsledare/pedagog som brinner för att arbeta med barn, unga och unga vuxna! Vi söker dig som är kreativ och flexibel och som gillar att arbeta i team. Du är med och utvecklar verksamheten och samarbetet med skola/fritidsgård. I arbetet ingår kvällar, helger samt läger.
Tillträde till tjänsten 15 augusti 2019. Vi tillämpar provanställning. För mer information se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/nor-segerstad eller kontakta Kyrkoherde Pär Lundberg 054-22 44 023 eller Kristina Olofsson 054-22 44 028.
Ansökan senast 12 april till:
E-post: nor-segerstads.forsamling@svenskakyrkan.se
Brevledes:
Nor-Segerstads församling
Åslidsgatan 4 A
664 51 Vålberg

Se mer information under fliken - Lediga tjänster.

KYRKANS DAG

Den 12 maj har vi Kyrkans dag vid Nors kyrka. Vi har varje år ett tema och årets tema är ”Vigsel”. Nu skulle vi jättegärna vilja ha en liten utställning samma dag under detta tema och eftersöker bröllopsfoton och bröllopskläder. Vi skulle också bli väldigt glada om vi kunde få äran att viga något par denna dag.

Hör av er till pastorsexpeditionen, tel. 054- 22 44 020 eller
e-post: nor-segerstads.forsamling@svenskakyrkan.se

 

___________________________________________________________________

 Vi har sedan januari kontantfritt på pastorsexpeditionen. Det finns möjlighet att swisha vid kondoleans till Församlingsgåvan, övriga fonder sätts in på respektive plusgirokonto.

___________________________________________________________________

 

OBS! Fr.o.m. september kommer vi ha kvällsöppet sista onsdagen varje månad mellan kl. 16-18.

 

 

Öppettider

Pastorsexpeditionen i Nor-Segerstads församling
Åslidsgatan 4 A 
664 51 Vålberg
054-22 44 020
E-post: nor-segerstads.forsamling@svenskakyrkan.se

Våra öppettider och telefontider till pastorsexpeditionen är:
Mån, ons-fre kl. 09.00 - 12.00
Sista onsdagen varje månad även kl. 16-18 
OBS! Tisdagar har vi stängt.

GDPR

Behandling av personuppgifter

Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

 Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

 Till medlemmar i årskurs 8 skickar vi ut inbjudan till konfirmation.

 Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

 Dina rättigheter:

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

 Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

 Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till gdpr.karlstadsstift@svenskakyrkan.se

OBS! 
Fr.o.m 5 mars har vi ny adress och nytt postnummer:

Åslidsgatan 4 A
664 51  Vålberg