Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Nor-Segerstads församling

Välkommen till Nor-Segerstads församling.

Nor-Segerstads församling

Nor-Segerstads församling, Karlstads stift, söker komminister på 100 %, tills vidaretjänst.

Vi söker dig som är:

·         Vill arbeta med barn och familj, konfirmander, unga ledare och unga vuxna men självklart allt annat som sker.

·         Vill vara med och utveckla vår församling.

·         Är flexibel, positiv och har lätt för att samarbeta.

 

Körkort och tillgång till egen bil erfordras.

 

Vi är en församling som är miljöcertifierade och har fått Regnbågsnyckeln så vi ser gärna att du är brinnande för miljö och mångfaldsfrågor.

Anmälan skickas till

Nor-Segerstads församling
Åslidsgatan 4 A
664 51 Vålberg
eller via e-post:
 nor-segerstads.forsamling@svenskakyrkan.se     senast 28 juni.

Tillträde till tjänsten 1 september 2019.

Vill du veta mer om tjänsten eller vår församling, kontakta kyrkoherde Pär Lundberg,
054-22 44 023, eller via e-post: par.lundberg@svenskakyrkan.se

___________________________________________________________________

 Vi har sedan januari kontantfritt på pastorsexpeditionen. Det finns möjlighet att swisha vid kondoleans till Församlingsgåvan, övriga fonder sätts in på respektive plusgirokonto.

___________________________________________________________________

 

OBS! Fr.o.m. september kommer vi ha kvällsöppet sista onsdagen varje månad mellan kl. 16-18.

 

 

Öppettider

Pastorsexpeditionen i Nor-Segerstads församling
Åslidsgatan 4 A 
664 51 Vålberg
054-22 44 020
E-post: nor-segerstads.forsamling@svenskakyrkan.se

Våra öppettider och telefontider till pastorsexpeditionen är:
Mån, ons-fre kl. 09.00 - 12.00
Sista onsdagen varje månad även kl. 16-18 
OBS! Tisdagar har vi stängt.

GDPR

Behandling av personuppgifter

Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

 Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

 Till medlemmar i årskurs 8 skickar vi ut inbjudan till konfirmation.

 Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

 Dina rättigheter:

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

 Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

 Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till gdpr.karlstadsstift@svenskakyrkan.se

OBS! 
Fr.o.m 5 mars har vi ny adress och nytt postnummer:

Åslidsgatan 4 A
664 51  Vålberg