Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vuxenverksamhet

Gudstjänst i stillhet och tystnad:

Under vinterhalvåret okt-mars kommer vi att fira en annorlunda typ av gudstjänst en torsdag i månaden. Den kallas Gudstjänst i tystnad och stillhet. Den är alltid i Nors kyrka kl. 18 och håller på precis en timme. Deltagarna får gärna ta av sig skorna och gå i sockor, ta med kuddar och en filt. Efter introduktionen så följer gudstjänsten helt i tystnad och musik i vissa avsnitt där vi har möjlighet att röra oss till vissa stationer, tex. bön och ljuständning. Det handlar om vila, reflektion och Gudsmöte i stillhet. Den första är 13 oktober, övriga datum är:
17 november
1 december
12 januari
9 februari
9 mars

Gudstjänsten är öppen för alla. 

"Om ni vänder om och är stilla
 ska ni bli räddade.
 Genom stillhet och förtröstan
 blir ni starka."
                         Jesaja 30:15