Barn- ungdomsverksamhet

 

 Höstterminen 2021:

 

Sjunga/gunga (spädbarnsrytmik)
Åstorpsgården onsdagar, start 1/9, kl. 10.45 - 12.00.
Anmälan: kristina.olofsson@svenskakyrkan.se 

Kyrkis - öppen verksamhet
Åstorpsgården torsdagar 09.30 - 11.30, start 2/9.
Ingen anmälan.

Miniorer förskoleklass - årskurs 3
Åstorpsgården måndagar 16.30 - 17.45, start 13/9.
Anmälan senast 6/9 kristina.olofsson@svenskakyrkan.se 

Barnkörverksamhet 6 år och uppåt
Åstorpsgården onsdagar 16.30 - 17.30, start 8/9. Vi arbetar i projektform och verksamheten avslutas 13/10.
Anmälan senast 1/9 karin.milton@svenskakyrkan.se 

Dramagrupp 7 år och uppåt
Åstorpsgården tisdagar 16.30 - 17.30, start 21/9. Projekt som avslutas 4/12 med föreställning.
Anmälan senast 14/9 kristina.olofsson@svenskakyrkan.se 

Onsdagshäng för mellanstadiet
Åstorpsgården onsdagar från skolans slut till 16.30, start 15/9. 
Ingen anmälan.

Varmt välkommen!

 

Här finns vi:

Åstorpsgården i Vålberg

Du som vill veta mer, hör av dig till oss på telefon
Kristina 054-22 44 028 eller Tine 054-22 44 032 eller mail:
kristina.olofsson@svenskakyrkan.se 
tine.lanfer@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen till oss! Vi ser fram emot att få träffa dig.
Kristina Olofsson och Tine Lanfer.