Segerstads kyrka

Koordinater för Segerstads kyrka:

59°21′24.6″N 13°14′36.7″Ö

Adress:
Hanevik 203, 664 94 Vålberg

Foto: Karlstads stift

Invigdes år 1747. Samma år revs den gamla träkyrkan i Segerstabyn.

Dopfunten är från 1200-talet och tillverkad i täljsten med dopskål i mässing.

Orgeln är av riksintresse, då en del av dess orgelpipor med stor säkerhet har suttit i Karlstads Domkyrkas gamla orgel på 1700-talet. Den byggdes 1869-70
av Otto Setterqvist.

Kyrkklockorna: Storklockan gjuten 1722, lillklockan troligen från medeltiden inköpt från Frykeruds kyrka 1727.