Verksamhet

Konstutställning Segerstads kyrka 16 juni - 7 juli

Anne-Marie Hammarberg (född 16 juni 1928, död 10 juni 2017) bodde och levde på Liljenäs Gård, Segerstad, i över 50 år. Under 40-talet gick hon konstutbildning på Valand, Göteborg, och har under hela sin livstid varit verksam konstnär. Hennes konst består i huvudsak av måleri i akvarell, olja och akryl samt batik. Hon har haft flera konstutställningar i Värmland genom åren, detta blir troligtvis inte den sista. Anne-Marie var leg. sjuksköterska och arbetade på kirurgkliniken i Karlstad.

Peter Hammarberg (född 1 januari 1962), son till Anne-Marie Hammarberg och är uppväxt på Liljenäs Gård. Han brukade gården fram till 2006 och har sedan dess bott i Karlstad. Peter har ett stort naturintresse och tycker om att skriva poesi. Han tecknar i blyerts och målar akvarell. Detta är Peters första utställning.

Marie Ljungquist (född Hammarberg, 8 augusti 1954), är dotter till Anne-Marie, uppväxt på Liljenäs Gård. Marie har, likt sin mamma, rötter inom vården, varit verksam som distriktssköterska, men har under många år arbetat som universitetslektor och har en doktorsexamen inom filosofi (vårdvetenskap) med avhandlingen Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten. Marie har tidigare haft utställningar i både fotokonst och oljemålningar i Värmland och Göteborg. Bor på Segerstad.

_________________________________________________________________

I vår församling har vi verksamhet för alla åldrar.

För de yngre finns mamma-barngrupper, miniorer, juniorer. Vid träffarna pysslar vi, sjunger, fikar ibland och har samling med andakt. Konfirmanderna träffas under höst- och vårterminerna och konfirmeras under våren. 

Församlingens musikverksamhet består bl.a. av kyrkokör, barnkör,
musikstunder i barngrupper, musikandakter, musikgudstjänster 
samt viss konsertverksamhet. Vi har dessutom Torsdags-caféer
varje vecka i Åstorpsgården,  syförening i  Åstorpsgården, minnesstunder på Brattska gården  mm.

Om du har behov av att tala med någon eller om du vill ha besök, 
ta kontakt med någon av våra präster eller diakon.

När det gäller förmedling av kondoleanser, beställning av dop, vigslar och begravningar, eller om du har andra frågor som gäller vår
församling prata med Marie-Louice Eriksson  på pastorsexpeditionen.