Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Verksamhet

_________________________________________________________________

I vår församling har vi verksamhet för alla åldrar.

För de yngre finns mamma-barngrupper, miniorer, juniorer. Vid träffarna pysslar vi, sjunger, fikar ibland och har samling med andakt. Konfirmanderna träffas under höst- och vårterminerna och konfirmeras under våren. 

Församlingens musikverksamhet består bl.a. av kyrkokör, barnkör,
musikstunder i barngrupper, musikandakter, musikgudstjänster 
samt viss konsertverksamhet. Vi har dessutom Torsdags-caféer
varje vecka i Åstorpsgården, Café Segerstad en gång i månaden, syförening i  Åstorpsgården, minnesstunder på Brattska gården, finskspråkig verksamhet, församlingsaftnar mm.

Om du har behov av att tala med någon eller om du vill ha besök, 
ta kontakt med någon av våra präster eller diakon.

När det gäller förmedling av kondoleanser, beställning av dop, vigslar och begravningar, eller om du har andra frågor som gäller vår
församling prata med Marie-Louice Eriksson  på pastorsexpeditionen.