Diakoni

Diakoni - möten med människor

Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.
Grunden är Guds kärlek.
Guds kärlek som möter oss i människan Jesus Kristus. I grunden handlar diakoni om att älska sin nästa så som sig själv.

Foto: Okänd

.
I Nor-Segerstads församling finns många ideella medarbetare. Ni ska alltid känna er välkomna. Att bidra med sin egen tid och begåvning blir en stor insats för en medmänniska.
Därför är just din idé och ditt engagemang mycket värdefullt i vår församling.

Behöver du någon att samtala med?
Jag har tystnadsplikt - välkommen att höra av dig.

Diakon Carina Arpi, 054-22 44029