Nors kyrka

Pingsthelgen 30, 31 maj kommer Nors kyrka att återöppnas. Lördag helgmålsbön och söndag gudstjänst. Max 50 personer får delta, därför har vi föranmälan till pastorsexpeditionen tel. 054-22 44 020,
nor-segerstads.forsamling@svenskakyrkan.se 
Lite nya bilder nedan där man kan se lite av hur kyrkan kommer se ut.

Efter många års planering och diskussioner pågår äntligen den inre renoveringen av Nors kyrka.
Förrättningar och gudstjänster kommer att hållas i Nors sockenstuga, Segerstads kyrka samt Åstorpsgården.
Anledningen till renoveringen är att ytskikten i kyrkan är kraftigt slitna och nedsmutsade och behöver putsas om.
Vidare behöver fasta inredningen rengöras och åtgärdas av en konservator.
Dessutom kommer kyrkans färgsättning göras ljusare för att återspegla känslan av hur kyrkan kan ha upplevts när den var ny. Man kommer också att återanvända delar av den äldre inredningen, som finns sparad.
Pentry, ordentlig handikapptoalett m.m. kommer att installeras.
Idén till renoveringen kan sammanfattas på detta sätt:
”Vi vill ha ett ljusare och gladare kyrkorum. Utrymmer för nya behov behövs. Kyrkan ska inte förändras för mycket men ska ändå kunna bjudas in till olika typer av möten. Förändringar ska göra kyrkan mer användbar/flexibel.”

Kortfattat innebär renoveringen:

- Ombyggnad av läktarunderbyggnad för att rymma handikapptoalett, pentry och     förråd
- Borttagande av bänkar i den bakre delen för att skapa samlingsplats för         kyrkkaffe  m.m.
- Plats för rullstolar i bänkkvarter
- Plats för ljusbäraren
- Rymligare kor
- Bättre textilförvaring
- Utrymning och säkerhet
- Åtgärder på den fasta inredningen
_ Ny färgsättning på väggar och en del fasta inventarier
- Återmontering av obelisker
- Rengöring av ljuskronor, vapensköldar och lampetter
- Renovering av elanläggning

En visning för allmänheten planeras under vårvintern, mer information om detta kommer. 

Foto: Karlstads stift

Invigdes år 1798. En äldre kyrka var belägen strax norr om nuvarande kyrka.

Den medeltida dopfunten är från 1200-talets början och tillverkad i täljsten med dopskål i mässing.

Bland kyrkans textilier finns en välbevarad mässhake i sammet med guldgaloner och guldbrodyr inköpt 1754.

Kyrkklockor: Lillklockan är gjuten 1673 och storklockan 1741.

Orgeln som används idag tillkom 1974.