Kyrkogårdarna

Här finns lite information om våra kyrkogårdar i Nor och Segerstad. Våra kyrkor har varsin flik; Nors kyrka och Segerstads kyrka.

Kontakt vid kyrkogården:
Tomas Asp och Nina Torstensson, tel. 054-22 44 021.

 

Kyrkogården är en viktig plats för många människor, här har man lagt sina anhöriga till sista vilan, här påminner varje namn, varje plats och varje sten om hur viktigt varje människoliv är. Vi i Nor-Segerstad gör därför vårt yttersta för att vårda båda våra kyrkogårdar med varsamhet och omsorg.

Vi som arbetar som vaktmästare är Tomas Asp och  Nina Torstensson.
Under sommaren har vi några extra medarbetare.
Vi försöker alltid att förbättra vårt arbete. Särskilt viktigt är det sedan många år att alltid väva in miljötänkandet.
Gravstenar som vält eller lutar är gravrättsinnehavarens ansvar. Kyrkans personal kan dock hjälpa till att resa och rikta stenen vid förfrågan och mot ersättning.
Vill ni besöka våra kyrkor, hjälper vi er gärna med att öppna.
Har ni några frågor tveka inte att kontakta oss.
Väl mött!

GRAVSKICK 
På båda våra kyrkogårdar finns följande gravskick:

Jordgrav
Urngrav
Minneslund
Askgravlund

GRAVSTENAR
De senaste år en har det förekommit olyckor på grund av fallande gravstenar där både personal och allmänhet har drabbats.

Varje kyrkogårdsförvaltning är ansvarig för att begravningsplatsen är en säker miljö för såväl arbetstagare som allmänheten som besöker den.

Foto: Patrik Ellström

Det innebär att även om GRAVRÄTTSINNEHAVAREN  äger  och ansvarar för gravordningarna så ska förvaltningen kontrollera att de är säkert monterade.

Om kyrkogårdsförvaltningen bedömer att en sten är en olycksrisk så läggs stenen ner och gravrättsinnehavaren kontaktas om förvaltningen har aktuell gravrättsinnehavare. Om inte gravrättsinnehavare finns till graven sätter förvaltningen dit en skylt där anhörig till graven ombedes kontakta förvaltningen.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE
Vi  saknar fortfarande många gravrättsinnehavare på våra kyrkogårdar,  hjälp oss gärna att få kontakt med  anhöriga/släktingar till dessa gravar.

Med vänliga hälsningar
Tomas o Nina

Prislista gravskötsel mm.
Gravskötsel/år                                                 620 kr
Plantering/år normalrabatt                             170 kr
Penséer                                                                20 kr/st
Endast trimning av gräs, säsong                     100 kr

Köp av planteringslåda
60x30 cm                                                      1 100 kr
Planteringslåda inkl. montering                    1 300 kr

Ni kan också teckna paketavtal på
skötsel/plantering + vinterkrans + ljus vid
allhelgonahelgen                                              970 kr

Under skötselsäsongen maj-september ingår i skötselavtalet:

  * Gödning och vattning vid behov
  * Rensning och grästrimning var 14:e dag
  * Allmän tillsyn varje vecka
  * Enklare riktning av gravvård vid behov

Vi kan erbjuda följande höstdekorationer:
Höstdekoration                                     200 kr/st
Ljung                                                         60 kr/st
Granris                                                      90 kr

Övriga tjänster:
Tändning av gravljus (inkl.ljus) vard.              60 kr
Tvättning av gravsten, mindre                    350 kr
Tvättning av gravsten, större                       600 kr
Övriga arbeten kr/timme                              300 kr

Återanvändning av gravstenar
(på vissa äldre kvarter)
När en gravplats med gravsten återgår till kyrko-
gårdsförvaltningen kan den upplåtas till en ny
innehavare. Befintlig gravsten omarbetas då
istället för att hamna i stenkross.

Ovanstående priser gäller från 1 september 2020.

__________________________________________________________________

Länsstyrelsens begravningsombud för Nor-Segerstads församling:

Henrik Lindblom, Karlstad. Tel: 070-543 7163
E-post: henrik.lindblom@karlstad.se