Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogårdarna

Kontakt vid kyrkogården:
Tomas Asp och Nina Torstensson, tel. 054-22 44 021.

 

Kyrkogården är en viktig plats för många människor, här har man lagt sina anhöriga till sista vilan, här påminner varje namn, varje plats och varje sten om hur viktigt varje människoliv är. Vi i Nor-Segerstad gör därför vårt yttersta för att vårda båda våra kyrkogårdar med varsamhet och omsorg.

Vi som arbetar som vaktmästare är Tomas Asp och  Nina Torstensson.
Under sommaren har vi några extra medarbetare.
Vi försöker alltid att förbättra vårt arbete. Särskilt viktigt är det sedan många år att alltid väva in miljötänkandet.
Gravstenar som vält eller lutar är gravrättsinnehavarens ansvar. Kyrkans personal kan dock hjälpa till att resa och rikta stenen vid förfrågan och mot ersättning.
Vi hjälper er gärna till att låsa upp kyrkan.
Har ni några frågor tveka inte att kontakta oss.
Väl mött!

LED- belysningens tillväxt ökar, så även inom församlingen.
Vi har under hösten bytt ut glödlampor och gaslampor, t.ex. 125w till LED på 10w
och har med detta minskat elförbrukning från 3200w till 160w.
Fördelar med LED; skonar miljön, LED innehåller till skillnad från lysrör och lågenergilampor inget kvicksilver, sparar energi och pengar, brinntid upptill 50 000 timmar och förbrukar  ungefär 30% av energin som en vanlig lampa förbrukar.

GRAVSTENAR

De senaste år en har det förekommit olyckor på grund av fallande gravstenar där både personal och allmänhet har drabbats.

Varje kyrkogårdsförvaltning är ansvarig för att begravningsplatsen är en säker miljö för såväl arbetstagare som allmänheten som besöker den.

Bild: Patrik Ellström

Det innebär att även om GRAVRÄTTSINNEHAVAREN  äger  och ansvarar för gravordningarna så ska förvaltningen kontrollera att de är säkert monterade.

Om kyrkogårdsförvaltningen bedömer att en sten är en olycksrisk så läggs stenen ner och gravrättsinnehavaren kontaktas om förvaltningen har aktuell gravrättsinnehavare. Om inte gravrättsinnehavare finns till graven sätter förvaltningen dit en skylt där anhörig till graven ombedes kontakta förvaltningen.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE
Vi  saknar fortfarande många gravrättsinnehavare på våra kyrkogårdar,  hjälp oss gärna att få kontakt med  anhöriga/släktingar till dessa gravar.

Med vänliga hälsningar
Tomas o Nina

Prislista gravskötsel mm.
Gravskötsel/år                                                 600 kr
Plantering/år normalrabatt                             160 kr
Penséer                                                                15 kr/st
Endast trimning av gräs, säsong                     100 kr

Köp av planteringslåda
60x30 cm                                                      1 000 kr
Planteringslåda inkl. montering                    1 100 kr

Nytt:
Nu kan ni också teckna paketavtal på
skötsel/plantering + vinterkrans + ljus vid
allhelgonahelgen                                              950 kr

Under skötselsäsongen maj-september ingår i skötselavtalet:

  * Gödning och vattning vid behov
  * Rensning och grästrimning var 14:e dag
  * Allmän tillsyn varje vecka
  * Enklare riktning av gravvård vid behov

Vi kan erbjuda följande höstdekorationer:
Krans eller tova                                  220/170 kr/st
Ljung                                                         60 kr/st
Granris                                                      90 kr

Övriga tjänster:
Tändning av gravljus (inkl.ljus) vard.              60 kr
Tillägg för extra ljus/st                                    20 kr
Tvättning av gravvård, flyttbar                    300 kr
Tvättning av gravvård, större                       600 kr
Dubbning av gravsten                                1 800 kr
Övriga arbeten kr/timme                              300 kr

Återanvändning av gravstenar
(på vissa äldre kvarter)
När en gravplats med gravsten återgår till kyrko-
gårdsförvaltningen kan den upplåtas till en ny
innehavare. Befintlig gravsten omarbetas då
istället för att hamna i stenkross.

Ovanstående priser gäller från 1 september 2017

__________________________________________________________________

Länsstyrelsens begravningsombud för Nor-Segerstads församling:

Henrik Lindblom, Karlstad. Tel: 070-543 7163
E-post: henrik.lindblom@karlstad.se