Konfirmation

Konfirmationsundervisning innebär inte som förr att lära sig Luthers lilla katekes och en massa psalmverser utantill. Numera är undervisningen mer varierande. Konfirmationsundervisningen ger tid för samtal kring det vi kallar livsfrågor, frågor som många människor funderar över. Vi vill även hjälpa våra ungdomar att växa som människor så att de vågar vara sig själva. Vi lär oss också om kyrkans högtider, inte minst i våra andakter och gudstjänster.

Varje år inbjuds alla elever som skall  börja i åttonde klass att  delta. Denna konfirmationsperiod erbjuds läsning en gång i veckan.
Vuxna som önskar att konfirmera sig har möjlighet till enskild konfirmationsundervisning.