Moheda pastorat

Välkommen till hemsidan! I pastoratet ingår följande tre församlingar: MOHEDA, SLÄTTHÖG och MISTELÅS. På denna startsida publicerar vi aktuella händelser. Navigera på hemsidan via menyn längst upp!

Gör din röst hörd - välkommen att vara med och påverka kyrkans framtid! Vallokalerna är öppna kl 11-15 samt 18-20 Se nedan för mer information om bl a förtidsröstning

Vi hälsar Martin välkommen till våra församlingar. Han prästvigdes den 12 juni i Växjö domkyrka och har precis börjat sitt år som pastorsadjunkt hos oss i Moheda. Vi ska tillsammans göra allt vi kan för att Martin ska få ett fint och lärorikt år!

Välkommen Annsophie.

Från och med den 1 februari 2021 är Annesophie Färdigh anställd som komminister i Moheda pastorat. Sina första gudstjänster i pastoratet firade Annesophie på Kyndelsmässodagen den 7 februari. Så småningom hoppas vi kunna hälsa henne ordentligt välkommen i pastoratets gemenskap.

MOHEDA FÖRSAMLINGSHEM HAR BYGGTS TILL OCH RENOVERATS.

Vi har genomfört flytten från prästgården i Moheda till det utbyggda församlingshemmet. Det har tagit både tid och energi men vi är väldigt nöjda med våra nya lokaler. Naturligtvis är det som alltid mycket att gå igenom vid en flytt. Mycket ska sorteras och en hel del slängas. Nu har vi funnit oss tillrätta och trivs väldigt bra med våra nya arbetslokaler. Fördelar är att vi finns i församlingshemmet där i regel mycket av verksamheten pågår. Fr.o.m. den 18 januari 2021 är all personal i församlingsverksamheten samlade på samma ställe och det är vi också glada för. Vi har ändrat pastoratets adress och vi finns nu på Kyrkogatan 10. I övrigt är telefonnummer och mejladresser de samma. När det åter blir möjligt att träffas kommer vi att bjuda in till visning av lokalerna.

Gudstjänster.

Gudstjänster i coronatider begränsat antal deltagare i våra olika kyrkor. Anvisade platser gäller. Förutom detta får musiker, präst och vaktmästare agera utifrån sina uppgifter. Om det finns någon kyrkvärd/gudstjänstvärd som medverkar bör de placeras så att det klart framgår att de medverkar/agerar i gudstjänsten.

För att se våra barn- och familjeverksamheter:

Klicka på Verksamheter och sen på Barn- och ungdomsgrupper samt Kyrkomusik och körverksamhet

ETT STORT TACK TILL ANNIKA, LINDA OCH MARIA som under december har gett oss JULKALENDERN KAMELTJUVARNA