Moheda pastorat

Välkommen till hemsidan! I pastoratet ingår följande tre församlingar: MOHEDA, SLÄTTHÖG och MISTELÅS. På denna startsida publicerar vi aktuella händelser. Navigera på hemsidan via menyn längst upp!

VÄLKOMMEN ANNESOPHIE!

Från och med den 1 februari 2021 är Annesophie Färdigh anställd som komminister i Moheda pastorat. Sina första gudstjänster i pastoratet firade Annesophie på Kyndelsmässodagen den 7 februari. Så småningom hoppas vi kunna hälsa henne ordentligt välkommen i pastoratets gemenskap.

MOHEDA FÖRSAMLINGSHEM HAR BYGGTS TILL OCH RENOVERATS

Vi har genomfört flytten från prästgården i Moheda till det utbyggda församlingshemmet. Det har tagit både tid och energi men vi är väldigt nöjda med våra nya lokaler. Naturligtvis är det som alltid mycket att gå igenom vid en flytt. Mycket ska sorteras och en hel del slängas. Nu har vi funnit oss tillrätta och trivs väldigt bra med våra nya arbetslokaler. Fördelar är att vi finns i församlingshemmet där i regel mycket av verksamheten pågår.

Fr.o.m. den 18 januari 2021 är all personal i församlingsverksamheten samlade på samma ställe och det är vi också glada för. Vi har ändrat pastoratets adress och vi finns nu på Kyrkogatan 10. I övrigt är telefonnummer och mejladresser de samma. När det åter blir möjligt att träffas kommer vi att bjuda in till visning av lokalerna.

GUDSTJÄNSTER OCH VERKSAMHETER I CORONATIDER

Det som gäller i vårt pastorat vid den allmänna gudstjänsten är Max 8 personer sittande i bänkarna som gudstjänstdeltagare.

Förutom detta får musiker, präst och vaktmästare agera utifrån sina uppgifter.

Om det finns någon kyrkvärd/gudstjänstvärd som medverkar bör de placeras så att det klart framgår att de medverkar/agerar i gudstjänsten. Inga övriga musiker eller solister får medverka.

SOCIALA MEDIER - FACEBOOK och INSTAGRAM

Besök gärna pastoratets Facebook-sida! Klicka på länken:

Moheda pastorat på FACEBOOK 

 

Besök gärna även Instagram – svenskakyrkanmoheda

Moheda pastorat erbjuder hemkörning!

Nu kan du få dina matvaror levererade till dörren. Du beställer och betalar via ICA Mohedas näthandel, www.icamoheda.se. Sen hämtar vi, kyrkans personal dina varor och levererar hem till dig. Möjligheten finns för alla inom Moheda pastorat förutsatt att du tillhör riskgruppen. Kontakta oss på 0472-70038 vardagar mellan kl 9-12.

ETT STORT TACK TILL ANNIKA, LINDA OCH MARIA som under december har gett oss JULKALENDERN KAMELTJUVARNA

För att se våra barn- och familjeverksamheter:

Klicka på Verksamheter och sen på Barn- och ungdomsgrupper samt Kyrkomusik och körverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -