Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personal och förtroendevalda

Här kan Du se vilka som arbetar i Moheda pastorat

Magnus Hedin

Magnus Hedin

Moheda pastorat

Kyrkoherde

Heidi Sydmark

Heidi Sydmark

Moheda pastorat

Komminister

Maria Helge

Maria Helge

Moheda pastorat

Församlingsassistent

Barbro Andersson

Barbro Andersson

Moheda pastorat

Församlingshemsvärdinna

Mikael Linderholt

Mikael Linderholt

Moheda pastorat

Arbetsledande kyrkvaktmästare

Mer om Mikael Linderholt

Telefontid: Vardagar kl 10-12

Jonny Gill

Jonny Gill

Moheda pastorat

Kyrkvaktmästare

Peter Erlandsson

Peter Erlandsson

Moheda pastorat

Kyrkvaktmästare

Jenny Tollstern

Jenny Tollstern

Moheda pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Jenny Tollstern

Säsongsanställd

Jakob Ljungcrantz

Jakob Ljungcrantz

Moheda pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Jakob Ljungcrantz

Säsongsanställd

Christer Nielsen

Christer Nielsen

Moheda pastorat

Förvaltningsassistent

Ledamöter och ersättare i Kyrkofullmäktige 2018-2021:

Kyrkans Väl i Moheda pastorat (6/19 mandat)
Ledamöter
Gun-Britt Ahlburg
Göran Dahl
Anna-Gretha Andersson
Hjördis Carlsson
Roland Berggren
Siw Elv

Ersättare - Ersättarnummer
Kennerth Arvidsson 1
Sally Andersson 2
Heléne Wikell 3

Levande kyrka i Moheda pastorat (13/19 mandat)
Ledamöter
Tomas Söderström
Monica Roos
Elsie-Britte Bertilsson
Rune Nilsson
Ingalill Rydén
Ulf Olsson
Gunilla Svensk Östergren
Eevi Hugosson
Mats-Erik Bäckvall
Madeleine Gyllenhammar
Tonny Nicklasson
Lars-Erik Eriksson
Lena Samuelsson

Ersättare - Ersättarnummer
Carin Borglund 1
Michael Lorensson 2
Andreas Kallenskog 3
Jan Johansson 4
Birgitta Karlsson 5

Rune Nilsson

Rune Nilsson

Moheda pastorat

Ordförande i Kyrkofullmäktige

Mer om Rune Nilsson

Kyrkofullmäktiges ordförande i Moheda pastorat

Elsie-Britte Bertilsson

Moheda pastorat

Kyrkorådet, ordförande

Mer om Elsie-Britte Bertilsson

Kyrkorådets ordförande i Moheda pastorat

Ulf Olsson

Moheda pastorat

Församlingsrådets ordförande

Mer om Ulf Olsson

Ordf. Mohedas församlingsråd

Anna-Gretha Andersson

Moheda pastorat

Församlingsrådets ordförande

Mer om Anna-Gretha Andersson

Ordf. Slätthögs församlingsråd

Göran Dahl

Moheda pastorat

Församlingsrådets ordförande

Mer om Göran Dahl

Ordf. Mistelås församlingsråd