En präst sitter med hörlurar och pratar i mobiltelefon.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Själavård

Behöver du någon att prata med i förtroende?

Församlingens präster finns till hands för enskilda samtal och själavård. Det finns även möjlighet till sjukkommunion (nattvard i hemmet). Prästerna har absolut tystnadsplikt

Kontaktuppgifter nedan.

Jourhavande präst når du via tel 112 kvällar kl 21-06. Du kan även skicka e-post eller chatta. Mer information hittar du här.