Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster

Här kan Du läsa om våra gudstjänster i pastoratet

Kyrkoherdemottagning i Slätthögs kyrka 2018

Söndagen den 13 oktober
Tacksägelsedagen – Lovsång
Slätthög 14.00 Skördemässa. Kyrkokören. Auktion och kaffe i skolan.
Moheda 18.00 Musikgudstjänst ”Jag vill tacka livet”. Sång Annie Seefried.

Söndagen den 20 oktober
Artonde söndagen efter Trefaldighet – Att lyssna i tro
Moheda 10.00 Högmässa. Kyrkokören
Mistelås 16.00 Gudstjänst. Sång: Siri Bertilsson och Maja Stavert.

Söndagen den 27 oktober
Nittonde söndagen efter Trefaldighet – Trons kraft
Slätthög 10.00 Högmässa
Moheda 16.00 Lovsångsgudstjänst. Konfirmanderna medverkar.

Lördagen den 2 november
Alla helgons dag – Helgonen
Moheda 16.00 Minnesgudstjänst. Kyrkokören
Slätthög 16.00 Minnesgudstjänst. Kyrkokören
Mistelås 18.00 Minnesgudstjänst. Kyrkokören

Söndagen den 3 november
Söndagen efter alla helgons dag – vårt evighets hopp
Moheda 16.00 Mässa. Konfirmanderna medverkar.

Torsdag 7 november - Morgonmässa Moheda kyrka kl 8.30. Efter mässan äter vi frukost i församlingshemmet.

Söndagen den 10 november
Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet - Frälsningen
Moheda 10.00 Högmässa
Slätthög 16.00 Musikgudstjänst. ”Sjung du min dal” Orgelmusik ur Bröderna Lejonhjärta.

Söndagen den 17 november
Söndagen före domssöndagen – vaksamhet och väntan
Mistelås 10.00 Högmässa
Moheda 16.00 Gudstjänst. ”Gud och makaroner”. Utdelning av doptofflor. Medverkan barnkörerna. Vi bjuder på makaroner och köttbullar i församlingshemmet.

Söndagen den 24 november
Domssöndagen – Kristi återkomst
Moheda 10.00 Högmässa
Mistelås 16.00 Gudstjänst. Sång och musik med Eva och Evert Söderström

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Välkommen till våra gudstjänster!

Kyrkoherde Magnus Hedin
Komminister Heidi Sydmark