Slätthögs kyrka

Slätthögs kyrka och dess berömda läktarorgel.

Slätthögs kyrka, exteriör
Slätthögs kyrka, exteriör.

Slätthögs kyrka är en typisk ”Tegnérlada” uppförd 1841-42 efter ritningar av Samuel Enander. Den tidigare, medeltida kyrkan var belägen nästan på samma plats, på den nuvarande kyrkogården.

Slätthögs socken omnämns första gången 1270, ”slætu”. Kyrkan är byggd i sten och utvändigt spritputsad.

Kyrkan har ett rektangulärt kyrkorum med avrundade hörn i korpartiet och en bakomliggande rektangulär sakristia i öster. Det lanterninförsedda tornet är placerat i väster. Kyrkans inredning är välbevarad. I koret fanns dock ursprungligen en altarpredikstol sedan 1853 och omkringliggande korvägg var rikt dekorerad med målningar. Altarpredikstolen avlägsnades vid en renovering 1955 och en ny predikstol uppfördes på den norra väggen. Den gamla kyrkans altaruppsats från 1742 av Johan Ullberg insattes i koret. Bågställningen på korväggen som inramar altaruppsatsen och den målade utsmyckningen i kortaket är bevarade.

Kyrkans kororgel av byggd 1982 av Nels Munck Mogensen, Hovmantorp.

Den stora läktarorgeln är mycket speciell. Den är en av få bevarade orglar gjorda av Lars Wahlberg och Olof Schwan, den gjordes ursprungligen för Växjö domkyrka och blev färdig 1779, den tjänstgjorde sedan som domkyrkorgel under ett sekel innan den 1887 flyttades till Slätthög.

År 2012 gjordes en omfattande restaurering av orgeln där så mycket som möjligt återställdes i ursprungligt skick.  I det gamla sädesmagasinet på sakristians vind är inrett ett litet kyrkomuseum med många bevarade föremål från gamla kyrkan. Utrymmet kan också användas som ett kapell.

I Slätthögs kyrka finns många konstföremål, inte minst av Eva Spångberg föreställande viktiga moment i frälsningshistorien.

Tillgänglighet/service:

Toalett finns i kyrkans vapenhus (öppen dagtid). 

Hårdsatt gång leder fram till kyrkogårdsgrindarna vid huvudingången. Därefter några meter grusgång fram till kyrkporten som är stor, tung och utan automatiserad öppning. Dubbeldörr leder in till kyrkorummet utan automatiserad öppning. Inga trösklar vid dörrarna.

Pa ”baksidan” av kyrkogården finns ytterligare en parkering. Härifrån kommer man in på kyrkogården genom en bred grind.

På södra sidan av kyrkogården kommer man in på kyrkogården genom kyrkogårdsgrindar i samma utförande som vid huvudingången.

Vi beklagar att tillgängligheten ännu inte är bättre.

Slätthögs kyrka, interiör med läktarorgeln
Slätthögs kyrka, interiör med läktarorgeln.