Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Slätthögs kyrka

Slätthögs kyrka och dess berämda läktarorgel.

Slätthögs kyrka, exteriör
Slätthögs kyrka, exteriör.

Slutförda arbeten under 2017:

De fuktproblem som har funnits i kyrkan under lång tid är nu åtgärdade. Vi hoppas att, de nu slutbesiktigade och godkända, åtgärderna är en långsiktig lösning på problemet.
Moheda pastorat tackar entreprenören Lennart Olsson, FuktLéo AB, och hans underentreprenörer, för ett väl utfört arbete. Vi tackar också Mikael Andersson Ekholst från Växjö stift för ett väldigt gott samarbete. Likaså tackar vi Veronica Trygg på Länsstyrelsen i Kronobergs län för ett sakkunnigt och tålmodigt bemötande under flera års tid i detta ärendet. Samuel Palmblad på Kulturparken Småland är antikvariskt mycket kunnig och kommer att göra en slutrapport över arbetet. Slutbesiktning genomfördes 2017-06-30 på ett smidigt och seriöst sätt av Dan Karlsson på Tyréns AB.

- - - - -

På gång under 2018-2019:

Skadorna på tornlanterninens konstruktion skall åtgärdas. Anbud kommer tas in och vi hoppas på att finna en duktig entreprenör.

- - - - -

Slätthögs kyrka är en typisk ”Tegnérlada” uppförd 1841-42 efter ritningar av Samuel Enander. Den tidigare, medeltida kyrkan var belägen nästan på samma plats, på den nuvarande kyrkogården.

Slätthögs socken omnämns första gången 1270, ”slætu”. Kyrkan är byggd i sten och utvändigt spritputsad.

Kyrkan har ett rektangulärt kyrkorum med avrundade hörn i korpartiet och en bakomliggande rektangulär sakristia i öster. Det lanterninförsedda tornet är placerat i väster. Kyrkans inredning är välbevarad. I koret fanns dock ursprungligen en altarpredikstol sedan 1853 och omkringliggande korvägg var rikt dekorerad med målningar. Altarpredikstolen avlägsnades vid en renovering 1955 och en ny predikstol uppfördes på den norra väggen. Den gamla kyrkans altaruppsats från 1742 av Johan Ullberg insattes i koret. Bågställningen på korväggen som inramar altaruppsatsen och den målade utsmyckningen i kortaket är bevarade.

Kyrkans kororgel av byggd 1982 av Nels Munck Mogensen, Hovmantorp.

Den stora läktarorgeln är mycket speciell. Den är en av få bevarade orglar gjorda av Lars Wahlberg och Olof Schwan, den gjordes ursprungligen för Växjö domkyrka och blev färdig 1779, den tjänstgjorde sedan som domkyrkorgel under ett sekel innan den 1887 flyttades till Slätthög.

År 2012 gjordes en omfattande restaurering av orgeln där så mycket som möjligt återställdes i ursprungligt skick.  I det gamla sädesmagasinet på sakristians vind är inrett ett litet kyrkomuseum med många bevarade föremål från gamla kyrkan. Utrymmet kan också användas som ett kapell.

I Slätthögs kyrka finns många konstföremål, inte minst av Eva Spångberg föreställande viktiga moment i frälsningshistorien.

Slätthögs kyrka, interiör med läktarorgeln
Slätthögs kyrka, interiör med läktarorgeln.
Slätthögs kyrka
Förslag till förstärkning av Slätthög kyrkas torn, Tyréns AB, 2016

På Smålandspostens hemsida den 31 januari 2017 kan man läsa om att Slätthög kyrkas torn har allvarliga brister i tornkonstruktionen.

Som ett förtydligande av uppgiften, som förvisso är korrekt, så vill vi härmed berätta att den del av tornet där de bristfälliga bjälkarna finns är under tornlanterninen. Denna del av tornet är den smalare påbyggnad i trä som sitter längst upp. Här syns de fyra urtavlorna åt varje värderstreck samt ovan detta finns det förgyllda korset - kyrkans viktigaste symbol.

Pastoratet har, till Länsstyrelsen i Kronobergs län, inlämnat en tillståndsansökan på förslag till hur konstruktionen kan förstärkas med stålbalkar. Förslaget är framtaget av Tyréns AB i Växjö. Det är Länsstyrelsen som beslutar hur förstärkningsarbetet får utföras.

Vi avser att utföra förstärkningsarbetena under år 2018-2019.

/Christer Nielsen, fastighetsansvarig för pastoratets tre kyrkor