Meny

Kyrkogårdar

I Moheda pastorat är vi stolta över våra tre fina och välskötta kyrkogårdar. Dem är man alltid välkommen att besöka i samband med att man besöker någons grav, vill ha en stund för stillhet och eftertanke eller kanske vill ta del av något av den kulturhistoria som de kan erbjuda.

Moheda kyrkogård
Moheda, kyrkogårdsbyggnaden till vänster.

Gravrätt

Gravrätt innebär att då en person blivit gravsatt i en grav, disponerar gravrättsinnehavaren, det vill säga oftast den närmast anhörige till den avlidne, gravplatsen i 25 år. Detta är kostnadsfritt. När 25 år har förflutit kan man välja att förlänga gravrätten i 15 år. Då betalar man en administrativ avgift (1.175 kr). 

Gravskötsel

Att teckna gravskötsel i ett år kostar 990 kr. Då sköter pastoratets vaktmästeri skötsel med bevattning och rensning av rabatten. Det planteras vårblommor, sommarblommor, granris läggs på och ljus tänds vid Alla helgons helg.

Minneslunden

På den nordvästra delen av nya kyrkogården i Moheda finns en minneslund. Det är en gravplats som är helt anonym och där inga gravvårdar finns. De avlidna kremeras och gravsätts där på en för anhöriga okänd plats. Det finns dock möjlighet att sätta blommor och tända ljus på för detta särskilt avsedda platser. Då det är aktuellt med gravsättning i en minneslund är det viktigt att alla anhöriga är överens om detta och är införstådda med vad det innebär.  

Askgravplats

Moheda pastorats askgravplats finns på Moheda kyrkogård. Askgravplatsen har en begränsad gravrätt på 25 år. Kostnaden uppgår till 7.760 kr. 

Tillgänglighet/service

Se mer information under fliken ”Moheda pastorats kyrkor”.

I korthet: Dålig tillgänglighet till kyrkorna p.g.a. att de tunga kyrkdörrarna inte är automatiserade.

Offentliga toaletter finns vid Moheda och Slätthögs kyrkor, dock inte vid Mistelås kyrka.

Vi beklagar att tillgängligheten ännu inte är bra.

Eventuella frågor besvaras av

Arbetsledande vaktmästare Mikael Linderholt 070-6691761.

Telefontid:
Vardagar kl. 10-12

Ritning på den nya askgravplatsen, Landskaparna Växjö, 2016. Askgravplatsen började användas år 2017.