Moheda kyrka

Moheda kyrka är en av de äldsta och bäst bevarade medeltidskyrkorna i Växjö stift

Moheda, exteriör från söder
Moheda, exteriör från söder.
Moheda kyrka, interiör

Moheda kyrka är en av de äldsta och bäst bevarade medeltidskyrkorna i Växjö stift. Det är också den största som fortfarande används som församlingskyrka efter Växjö domkyrka. Några dokument eller uppgifter om kyrkans byggnation finns inte bevarade men av den romanska stilen att döma är kyrkan byggd i slutet av 1100-talet eller senast kring år 1200.

En legend finns bevarad i trakten som vet berätta att kyrkan byggdes av ett troll som hette "Titteliture" och som gärna ville gifta sig med prästens dotter. Troligen är kyrkan byggd av danska stenhuggare. Kyrkan är byggd på en ovanlig plats - den lägsta i socknen. Sannolikt var detta en viktig strategisk plats där land och vattenvägar möttes.

Långhuset och koret är ursprungligt, absiden kom till strax därefter. Torn och sakristia byggdes senare under medeltiden. De vackra och ovanliga stjärnvalven slogs sannolikt under 1400-talets andra hälft.

Vid kyndelsmässotid 1570 gjorde danskarna en räd i det inre av Värend, de kom också till Moheda och skövlade kyrkan och brände överdelen av tornet. Enligt muntlig tradition använde danskarna sedan kyrkan som stall. Tornet byggdes inte upp till ursprunglig höjd förrän 1914. Några små hål i järndörren som leder in till koret sägs vara kulhål från danskarnas härjningar.

Draperimålningarna som är framtagna på kyrkans väggar är i typisk barockstil från 1600-talets andra hälft, från denna tid är också de vackert snidade bänkdörrarna. Kyrkan har få medeltida föremål bevarade, en ovanligt vacker medeltida kyrkdörr med rika smidesdekorationer, bevaras på på Historiska museet i Stockholm.

Den senaste större invändiga renoveringen gjordes 1957 då man försökte återställa så mycket som möjligt av det medeltida intrycket. 2009 rengjordes väggar och tak och ny värme och el installerades. I församlingshemmet är ett litet kyrkomuseum inrättat där en del äldre föremål från kyrkan, som stupstock och kyrkstöt finns bevarade.

En medeltida kyrkdörr från omkring år 1200 har, sedan 1800-talets slut, varit placerad på Nordiska Muséet samt Statens Historiska Museum i Stockholm. År 2016 återfördes dörren till Moheda kyrka där den placerades i koret. Ursprungligen har dörren, med största sannolikhet, suttit i långhusets södra vägg där nu vapenhusets finns.

Tillgänglighet/service:

Toalett finns i södra delen av den vita kyrkogårdsbyggnaden. 

En stansatt gång leder fram till kyrkan.

Södra ingången: Tung kyrkodörr med tröskel utan automatiserad öppning. Dörr med tröskel in till kyrkorummet.

Västra ingången: Kyrkodörr med tröskel utan automatiserad öppning. Dörr utan tröskel in till kyrkorummet.  

Vi beklagar att tillgängligheten inte är bra.

Moheda kyrkas altare, 2001. Foto: Stig-Göran Estvall, Estvalls Foto AB
Foto: Gerhard Karlsson (1933-2010), Moheda

Ovanstående fotografi är taget av Gerhard Karlsson, Moheda. Det är taget i samband med byte av Moheda kyrkas tak i slutet av 1970-talet.

Fotografiet är skänkt till Moheda församling år 2016 av Gerhards maka Ulla Karlsson, Moheda.

Om ni har andra fotografier som rör kyrkan eller dess verksamheter så tar vi gärna emot dem i församlingen, antingen som originalfotografier eller till låns för inscanning (digitalisering). 

Hör i så fall av er till kyrkokamrer Christer Nielsen, telefon 0472-70038 eller 070-2685665.

Tack på förhand!

Mohedas medeltida kyrkdörr
Detalj av Mohedas äldsta kyrkdörr, daterad till ca 1200