Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Boka dop
För en del är dopet livets första fest och andra tar emot dopet som gåva från Gud senare i livet. Vi döper med glädje! Precis ovanför den här texten finns ett bokningsformulär som du kan använda för att boka dop. Där syns de tider som just nu är lediga för dop. Efter din preliminärbokning så kontaktar vi dig. Om du eller ditt barn önskar döpas vid någon annan tidpunkt, kontakta kyrkoherden.

 

Boka bikt
För att boka bikt eller ett själavårdande samtal, vänd dig direkt till pastoratets präster.

Mellan 21 och 06 varje dag så kan du nå jourhavande präst. Ring 112 och be att få bli kopplad till jourhavande präst.

 

Boka konfirmation
Vill du lära känna kristen tro och dig själv bättre i ett roligt och tryggt sammanhang?Konfirmandåret börjar på höstterminen i årskurs åtta och avslutas med konfirmationsmässa följande vår. Du kan läsa mer om konfirmation längre ned på den här sidan. Anmälan till konfirmation är öppen under sommaren och den tidiga hösten och sker via ett webbformulär här på hemsidan.

Vi erbjuder också vuxenkonfirmation och annat lärande för vuxna. Kontakta någon av prästerna för att anmäla ditt intresse.

 

Boka vigsel
Går ni i giftastankar? Kyrkans rum och kyrkans riter har rymd för er.! Vi erbjuder vigslar på samma tider som vi erbjuder dop, men formuläret nedan kan inte användas för bokning av bröllop. Vänd er därför direkt till kyrkoherden eller till pastoratets funktionsbrevlåda moheda.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Boka begravning
Våra begravningstider är torsdagar och fredagar klockan 10:30.
Du kan boka begravningsgudstjänst genom att vända dig direkt till oss eller genom att använda en begravningsbyrå som ditt ombud. Samma sak gäller med själaringning och tacksägelse i församlingens gudstjänst. Om du väljer att själv göra bokningarna, vänd dig till kyrkoherden.


Frågor?
Om du har mer allmänna frågor om dopet du kan du klicka på följande länk: Här finns information

Mer information om konfirmation finns längre ned på den här sidan och på Konfirmation - Moheda pastorat (svenskakyrkan.se)

Finns inte det svar du söker där så kan du skriva till moheda.pastorat@svenskakyrkan.se eller vända dig till någon av pastoratets präster.

Mer om konfirmation

Året du fyller 14 år får du som är medlem i församlingen en inbjudan till konfirmation. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid. 

KONFIRMANDTIDEN ÄR EN UNIK MÖJLIGHET ATT FÅ PRATA OM TRO OCH LIVSFRÅGOR BÅDE MED VÄNNER OCH VUXNA I EN AVSLAPPNAD MILJÖ.

Vi träffas vanligen varannan onsdag efter skolan i församlingshemmet i Moheda. Vi kommer att ha ett litet läger på hösten och lite längre på våren.

Du kommer möta varierad pedagogik med en mångfald av metoder. Det blir inte så mycket sitta stilla och lyssna eller att läsa i en lärobok. Istället diskuterar vi, samtalar, gör övningar och andra aktiviteter, samt deltar i gudstjänst med mera. Och naturligtvis ska vi fika också.

Du får lära mer om bibeln och psalmboken och hur innehållet kan hänga ihop med vårt liv här idag.

Du behöver inte ha bestämt dig för att konfirmeras innan du börjar i gruppen. Du kan vara med under hela konfatiden och sedan besluta om du vill konfirmeras eller inte. Det är ditt beslut - och att ta ansvar för det är en del i att bli vuxen.

Vi som leder konfirmationsläsningen är präster, pedagoger, musiker och unga ledare.

Vi är nyfikna på dig och vad du funderar på!

Foto: Bernts Foto, Växjö

På ovanstående fotografi kan ni se de ungdomar som konfirmerades i Slätthögs kyrka den 21 maj 2016.

Till vänster ser Daniel Sjöö som var kyrkoherde i Moheda mellan 2003-2018. Till höger ser Ni församlingsassistent Maria Helge.

Minnesord: 
"Be, så skall ni få.
Sök, så skall ni finna.
Bulta, så skall dörren öppnas. 
Ty den som ber, han får,
och den som söker, han finner,
och för den som bultar
skall dörren öppnas."

(Matt. 7:7-8)