En konfirmand har ett halsband med ett kors runt halsen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation

Året du fyller 14 år får du som är medlem i församlingen en inbjudan till konfirmation. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

KONFIRMANDTIDEN ÄR EN UNIK MÖJLIGHET ATT FÅ PRATA OM TRO OCH LIVSFRÅGOR BÅDE MED VÄNNER OCH VUXNA I EN AVSLAPPNAD MILJÖ

Vi träffas vanligen varannan onsdag efter skolan i församlingshemmet i Moheda. Vi kommer att ha ett litet läger på hösten och lite längre på våren.

Konfirmandläger på Gotland 2020

Du kommer möta varierad pedagogik med en mångfald av metoder. Det blir inte så mycket sitta stilla och lyssna eller att läsa i en lärobok. Istället diskuterar vi, samtalar, gör övningar och andra aktiviteter, samt deltar i gudstjänst med mera. Och naturligtvis ska vi fika också.

Du får lära mer om bibeln och psalmboken och hur innehållet kan hänga ihop med vårt liv här idag.

Du behöver inte ha bestämt dig för att konfirmeras innan du börjar i gruppen. Du kan vara med under hela konfatiden och sedan besluta om du vill konfirmeras eller inte. Det är ditt beslut - och att ta ansvar för det är en del i att bli vuxen.

Vi som leder konfirmationsläsningen är präster, pedagoger, musiker och unga ledare.

Vi är nyfikna på dig och vad du funderar på!