Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Verksamheter

Här kan Du läsa om våra olika verksamheter; dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Klicka på respektive flik i överkant Barn- och ungdomsgrupperKyrkomusik och körverksamhet samt Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Bibelgruppen
Vi läser Nya Testamentet tillsammans och samtalar.
Vi inleder alltid med gudstjänst, och sedan fika och samtal.
Söndag 15 september 10.00 i Mistelås.
Söndag 6 oktober 16.00 i Mistelås.
Söndag 10 november 16.00 i Slätthög.
Samtalsledare Heidi Sydmark.