Svenska kyrkan i Järna - Nås - Vansbro - Äppelbo

Välkommen till Järna med Nås och Äppelbo församling. Vi finns för dig i livets alla skeden.

KYRKOVALET 6-19 sept 2021

Här finns information om var och när du kan rösta. Din röst är viktig!

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar folkbokförda i Sverige som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Här hittar du information om hur och var du röstar och övergripande information om nomineringsgrupper och kandidater i valet. Valresultatet kommer också att publiceras här.

Kyrkorna är öppna!

Våra kyrkor är öppna för möjlighet till stillhet och enskild andakt: måndag – fredag kl. 09.00 – 16.00, söndag kl. 10.00 – 12.00.

Församlingsbladet

Information och trevlig läsning om församlingens många olika verksamheter.

Välkommen till vår YouTube-kanal

Här lägger vi löpande ut filmade andakter, webbkyrkis m.m.

INFÖR HELGEN - Digitala andakter

Andakter i ord och ton.

Arkiv - Digitala andakter och musik

Här hittar du tidigare sända digitala andakter, musik, julkrubba, lucia och Tankar till tröst.

Arkiv - Webbkyrkis

Sångstund, pyssel och sagostund!

Act Svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Be en bön eller tänd ett ljus på bönewebben

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus. Kanske för en närstående eller någon långt bort. Någon frisk eller någon sjuk. För dig själv eller för någon annan.

Veckans program

Läs vår annons i Vansbrobladet.

PASTORSEXPEDITION

Telefontider
Torsdagar 10.00-12.00
Övriga Vardagar 9.00-12.00

Pastorsexpedition
Tel: 0281-204 58
Fax: 0281-201 00

Kyrkogårdsärenden
Tel: 0281-200 91
Fax: 0281-201 00

OBS! Stängt för besök 
För att minimera risken för smittspridning och med omtanke om våra anställda och besökare håller Pastors- och Kyrkogårdsexpedition i Järna och Vansbro stängt för besök under pågående pandemi.
Välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.