Begravningsombud

Vanligtvis kan bara kyrkotillhöriga få en begravningsgudtjänst. För icke tillhöriga avgör kyrkoherden från fall till fall om begravningsgudsgudstjänst kan anordnas. För borgerlig begravning anlitar de anhöriga en officiant som inte är präst. Församlingen tillhandahåller vaktmästare. Församlingens musiker kan tillfrågas om de vill delta, i så fall, skall dödsboet själv betala för musikerns medverkan och församlingen fakturerar kostnaden. Kyrkogården meddelas tid och plats för begravningsceremoni. Församlingen har enligt kyrkoordningen en, lokal att upplåta för borgerlig begravning, nämligen Gravkapell i Äppelbo.
Den borgerliga begravningen skiljer sig endast ifråga om att begravnings-gudstjänsten ersätts av en borgerlig begravningsceremoni. Vad gäller gravsätt-ning, vare sig urngrav, askgrav, minneslund eller kistgrav gäller samma för-hållningsregler som för kyrkotillhöriga.

Länsstyrelsen utser ett begravningsombud som skall se till att icke-tillhöriga får samma behandling som tillhöriga. Ombudet skall även ha möjlighet – att ta del av beslut som rör begravningsverksamheten och har rätt att närvara, ställa frågor och göra påpekanden vid sammanträden i församlingen, när frågor om begravningsverksamheten behandlas.
Det är viktigt att påpeka att utträde och inträde har omedelbar verkan. Man har alltså efter utträdesdagen inte rätt till begravningsgudstjänst. I motsatt fall har man rätt till gudstjänst dagen efter inträde.

Begravningsombud för ej kyrkotillhöriga är
Jan Flodén. Telefon: 0250-101 95 eller 070-606 81 88
Mail: j.floden@telia.com