Foto: Anna Weigel

Själavårdande samtal

Behöver du någon att tala med?
En av kyrkans viktigaste uppgifter är att finnas till för dem som har det svårt. Det finns många i kyrkan som har tid att lyssna och tala med dig. Prästerna är utbildade i själavård och samtal och de har tystnadsplikt.
Du kan alltid vända dig till någon av våra präster när du behöver någon att tala med om det som känns svårt i livet. Vill du tala med en av våra församlingspräster som du känner så kan du ringa direkt till denne.

Svenska kyrkan ingår som en resurs i Vansbro kommuns POSOM-grupp, som hanterar traumatiska händelser, men man behöver inte vara drabbad av stora katastrofer för att vara i behov av hjälp och stöd.

När som helst på dygnet kan man nå jourhavande präst via larmnumret 112.

Kyrkoherde Båt Lena Ekman  0281-757 01