Konfirmation

Konfirmationstiden är ett tillfälle då vi tillsammans funderar över saker i livet, vänskap, vad är kärlek, sex, finns Gud, vad är rätt, vad är fel, betyder jag något, vem var Jesus, meningen med livet. Det är frågor som alla ställs inför i livet. Och det är dina frågor som är viktiga under våra träffar.
Vill du vara med eller har frågor, hör av dig till församlingspedagog Elisabeth

 

Elisabeth Westling tfn 0281-757 13
elisabeth.westling@svenskakyrkan.se