Foto: Anna Weigel

Äppelbo kyrka

Äppelbo kyrka är liten och trivsam. Kyrkan är till formen åttakantig, långhuset och sakristian är reveterad medan tornet är brädfodrat. Taket är spåntäckt.
Den nuvarande kyrkan byggdes år 1771 på den plats där det tidigare stått ett litet anspråkslöst kapell uppfört under Gustav Vasas tid.
Vid en större restaurering 1880 förändrades kyrkans utseende både exteriört och interiört. Ett torn byggdes till för att ersätta den fallfärdiga klockstapeln. Bland annat ersattes de stängda kyrkbänkarna med öppna bänkar.  År 1930 återskapades dock till viss del kyrkans 1700-talsstil. Smärre förändringar gjordes även 1980.