Policy för GDPR

Svenska kyrkan, Järna med Nås och Äppelbo församling, välkomnar Dataskyddsförordningen.

Respekten för människans integritet är en del av vår identitet som kyrkan. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Församlingen/kyrkogårdsförvaltningen kommer att tillämpa rutiner att den som begär ut sina personuppgifter i första hand ska komma in personligen till kansliet och lämna in sin begäran skriftligt (så att det tydligt framgår vad begäran gäller) samt legitimera sig. I andra hand skickar personen (eftersom alla av olika skäl inte kan komma) in sin begäran skriftligt och bifogar ett personbevis varefter vi skickar uppgifterna till folkbokföringsadressen (och aldrig någon annanstans). Denna rutin kan komma att justeras om andra riktlinjer kommer.

Personuppgifterna ska, i samråd med dataskyddsombudet, lämnas ut inom 30 dagar.

Verksamhetsansvariga som av olika anledningar behöver ha listor med personuppgifter använder dessa under tiden som verksamheten är aktuell därefter mals listan sönder eller/och tas bort ur datorn.

Vansbro 2018-05-23

Kyrkoherde Båt Lena Ekman