Foto: Robertsson Media

Gudstjänst

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där vi alla tillsammans möter Gud. Till gudstjänsten får alla komma med sina erfarenheter och livsfrågor. Gudstjänsten i våra kyrkor möter oss i det lilla sammanhanget, i den enskilda glädjen eller sorgen, vid de stora livshögtiderna, i familjens vardagsglädje eller ensamhetens tomrum. Varje människas enskilda situation får inneslutas i vår gemensamma omsorg, kravlöst i mötet med det heliga.
I Järna med Nås och Äppelbo församling finns ett stort gudstjänstutbud. De olika kyrkorna har satt sin prägel på gudstjänstlivet, vilket ger en mångfald och goda möjligheter för var och en att hitta sitt gudstjänstsammanhang, där man trivs och känner sig hemma. En del gudstjänster är mer traditionella och andra söker nya former.  Mycket uppskattade är musikgudstsjänsterna och sommarens många friluftsgudstjänster. Ofta firar vi gudstjänst i kyrkan på söndag förmiddag, men även andra tider och platser förekommer. Många gånger serveras kyrkkaffe efter gudstjänsten.

För information om när och var vi firar gudstjänst se vår annons i Vansbrobladet