Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människan i livets olika situationer. Diakoni är att erbjuda helande miljöer, att genom hembesök eller i gemensamma samlingar skapa mänsklig kontakt och samhörighet. Det sker också globalt genom att Svenska kyrkan arbetar internationellt för fred, rättvisa och hållbar utveckling, ofta genom kyrkor och organisationer i de områden som behöver vårt stöd.
Församlingens närvaro i samhället är en viktig sida av diakonin.

 

Monica Bjurström, församlingsassistent med diakonal inriktning
tfn 0281-757 15

Annacari Jons, församlingsassistent med diakonal inriktning 
Tfn 0281-757 11