Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd

Kyrkofullmäktige väljs av församlingens medlemmar och är församlingens högsta beslutande organ.
Kyrkofullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
Kyrkofullmäktige väljer ledamöter och ersättare i kyrkorådet, kyrkogårds- och fastighetsutskottet och valnämnden.

Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete mot de uppsatta målen. Kyrkorådet ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och förvaltningen av församlingens egendom. Kyrkoherden är självskriven ledamot med rösträtt.
Kyrkoherden har till uppgift att leda verksamheten i församlingen i enlighet med
målen, och är den som ansvarar för den dagliga verksamheten.

förtroendevalda 2018-2021

KYRKOFULLMÄKTIGE

Ledamöter
Anders Edlund (s)
Karin Pers (s)
Rolf Eriksson (s)
Lena Westin (s)
Båt Bo Ekman (s)
Monica Eriksson (s)
Uwe Weigel (c)
Ewa Säther Elofson (c)
Anders Lundin (c)
Annika Simm Eriksson (c)
Marja Kilpiö (p)
Anita Granberg (p)
Eivor Sterner (p)
Bengt Bergström (p)
Anneli Jonsson (p)
Bo Jonsson (p)
Ewa-Stina Wästhed (p)
Laila Eriksson (p)
Kjell Qvarnström (p)
Ersättare
Sten-Åke Holmberg (s)
Karin Sjöberg (s)
Nils-Erik Edlund (s)
Ann-Katrin Gunnarsdotter Andersson (c)
Anna Franzén Weigel (c)
Hans Eriksson (p)
Ingeborg Adolfsson (p)
Tore Herbertsson (p)
Ann-Marie Isacsson (p) 
Britta Lindberg (p)

KYRKORÅDET

Ledamöter

Båt Lena Ekman, kyrkoherde

Anders Edlund (s), ordförande

Karin Pers (s)

Ewa Säther Elofson (c)

Anders Lundin (c )

Marja Kilpiö (p), vice ordförande

Bo Jonsson (p)

Anders Moberg (p)

Ersättare

Monica Eriksson (s)

Lena Westin (s)

Annika Simm Eriksson (c )

Anna Franzén Weigel (c )
Anita Granberg (p)

Anneli Jonsson (p)

Bengt Bergström (p)

Protokoll

Kyrkofullmäktiges och kyrkorådets protokoll finns att läsa i församlingshemmet i Dala-Järna.