Val av gravplats

På våra kyrkogårdar finns olika typer av gravplatser. En gravsättning är definitiv och bör därför vara väl genomtänkt.

Kistgravplats
En kistgravplats är en enskild gravplats för gravsättning av kistor och askurnor. Gravrättsinnehavaren bestämmer om vilka som får gravsättas, om gravvård ska sättas upp på gravplatsen mm.
Gravrättsinnehavaren har också skyldighet att hålla gravplatsen i vårdat skick.
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel som service mot betalning.

Urngravplats
En urngravplats är en enskild gravplats för gravsättning askurnor. 
En eller flera gravrättsinnehavare ansvarar för gravplatsen.
Gravrättsinnehavaren bestämmer om vilka som får gravsättas, om gravvård ska sättas upp på gravplatsen mm.
Gravrättsinnehavaren har också skyldighet att hålla gravplatsen i vårdat skick.
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel som service mot betalning.

Askgrav
Gravsättning i askgrav förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet.
Den upplåtes med en gravrättstid på 25 år. Det är en kostnad för gravarna beroende på att det ingår skötsel under gravrättstiden. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Gemensamt för våra askgravar är att de endast får smyckas med snittblommor i vas samt med ljus. Egen plantering får inte förekomma. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att ta bort ljus och vissna blommor.

Minneslund
Minneslund är ett gemensamt område där gravsättning sker anonymt.
Gemensam smyckningsplats finns för blommor och ljus. För skötseln av minneslunden ansvarar kyrkogårdsförvaltningen.  Möjlighet att sätta upp gravvård/minnesplatta finns inte eftersom det inte finns några enskilda gravplatser. 

 En plats dit man går för att minnas