Foto: Anna Weigel

Nås kyrka

Nås kyrka uppfördes redan 1794 - 1795 på en plats där det tidigare funnits en medeltida kyrka. Kyrkan är vackert belägen med utsikt över Västerdalälven.
Kyrkan har efter flera genomgripande restaureringar och ombyggnader fått sin nuvarande utformning
En ombyggnad genomfördes 1913 - 1915 då kyrkorummet indelades i tre skepp och ändrades från nyklassicistisk stil till nationalromantisk stil. Av bland annat akustiska skäl fick kyrkorummet ett nytt platt innertak som ersatte det gamla tunnvalvet. Innertaket är målat i geometriska mönster och kristna symboler i lugna traditionella allmogefärger.
1994 gjordes en genomgripande restaurering där altaret flyttades fram och altarringen gjordes flyttbar.